niedziela, 7 sierpnia 2016

Sukces grupy nieformalnej.

 Po raz kolejny pragnę podzielić się z Państwem naszym sukcesem w pozyskiwaniu funduszy na działania społeczne – tzw. Małych grantow. Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizował projekt „Inicjuj z FIO”, w ramach którego przyznawane były mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 W ramach ogłoszonego konkursu napisaliśmy projekt pt. „Przystanek świetlica”, który otrzymał wysokie notowania tym samym otrzymaliśmy fundusze na przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Piotrków Kujawski w okresie wakacji 2016r. Zajęcia te odbędą się w lipcu w świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi i w Zborowcu. Projekt został napisany przez Joannę Karmowską, Anetę Zielińską, Krystiana Betlińskiego, natomiast w skład grupy nieformalnej ujętej w w/w projekcie wchodzą Joanna Karmowska- lider, Piotr Karmowski, Urszula Bladowska. W punkcie naszego zainteresowania są niewykorzystane budynki świetlic wiejskich w Nowej Wsi i w Zborowcu, natomiast brak jakichkolwiek działań na terenie wsi na rzecz dzieci i młodzieży skłoniły nas do zorganizowania zajęć w czasie wakacyjnym. Chcieliśmy wskazać właściwą drogę do tego by w końcu nasze Świetlice Wiejskie „zaczęły tętnić życiem” a radość i śmiech naszych dzieci z terenów wiejskich były największą nagrodą, a zarazem inspiracją do dalszych działań podejmowanych przez mieszkańców.
Pragnę Państwu przypomnieć, iż w ubiegłym roku, również pozyskaliśmy dotację w ramach wspomnianego konkursu na realizację projektu pt. „Wieś speaking english”. Projekt był pisany przez Joannę Karmowską, Błażeja Barczaka, Jarka Walczaka. W projekcie również uczestniczyli Piotr Karmowski oraz Justyna Walczak. Sukces jaki osiągnęliśmy dzięki wsparciu z FIO zapoczątkował kolejne inicjatywy i chęci do dalszej pracy społecznej. Dzięki realizacji tego projektu jesteśmy bardziej zmotywowani widząc efekty naszej pracy. Powstały aktywne grupy działające na terenie naszej gminy, które chcą działać na rzecz mieszkańców. Te aktywne grupy tworzą właśnie wyżej wymienione osoby.
W tym roku do konkursu przystąpiła również grupa nieformalna Błażeja Barczaka, który wraz z Justyną Walczak i Mariolą Ilecką złożyła projekt pt. „Czas na sport”. Głównym celem projektu było podniesienie sprawności fizycznej uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dębołęce poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowych z tenisa stołowego, badmintona, speedmintona i łapaczu. Projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów na ofertę sportową oraz widoczną tendencję do propagowania aktywnego i zdrowego trybu życia. Niestety projekt ten nie wygrał w konkursie, jednak pomimo tego możemy pochwalić się sukcesem na skale powiatu, bowiem z naszego regionu do konkursu przystąpiły tylko dwie grupy nieformalne bez opiekuna: grupa Joanny Karmowskiej oraz grupa Błażeja Barczaka. Na skalę województwa Kujawsko–Pomorskiego tylko 9 wniosków miało szansę pozyskać grant.
Nie sposób jest opisać w jednym artykule działań tych osób, które przyłączyły się do mojej inicjatywy pozyskiwania funduszy na zasadach konkursów ogłaszanych przez różne instytucje grantodawcze. Wymagało to niemało zachodu, ogromnego zaangażowania tych osób, współpracy, oraz wiary w to, że nasze działania przyczynią się do zaspokojenia potrzeb kulturalno-społecznych i edukacyjnych na wsiach z terenu naszej gminy.
Ogromnie cieszę się ze współpracy z tymi aktywnymi, a zarazem skromnymi osobami, bowiem potrafią poświęcić swój prywatny czas na rzecz naszych mieszkańców nie szukając poklasku czy blasku fleszy. Tym bardziej poczuwam się do tego by opowiedzieć Państwu o tych prawdziwych społecznikach, dla których prawdziwą nagrodą jest uśmiech dzieci czy satysfakcja ze wspólnej pracy. Mam nadzieję ,że w naszej gminie będzie więcej takich osób jak Aneta, Krystian, Błażej, Mariola, Justyna, Piotr, Ula, Jarek tym samym będzie więcej składanych wniosków o dofinansowanie ciekawych pomysłów. 
                                                              
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
 Joanna Karmowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz